Wsparcie Funduszu EU

Inwestycja w domki do wynajęcia w Buczkowicach koło Szczyrku została wsparta przez:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Wykonanie prac wykończeniowych, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej oraz zakup wyposażenia do całorocznego domku letniskowego na potrzeby rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych w miejscowości Buczkowice koło Szczyrku” mająca na celu podniesienie poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych w miejscowości Buczkowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.