Regulamin

1. Kaucja

1.W dzień przyjazdu na czas pobytu pobieramy kaucję w gotówce w wysokości 500 PLN za domek .
2. Kaucja jest zwracana jeżeli nie stwierdzi się uszkodzeń lub zniszczeń w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku. Jeśli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do jej pokrycia w pełnym wymiarze kosztów.

2. Rezerwacja

1.Domki rezerwujemy  telefonicznie lub mailowo i decyduje  ustalona wcześniej wpłata zadatku lub zaliczki w wysokości 30 % całkowitej kwoty rezerwacji w ciągu 2 dni od dokonania wstępnej rezerwacji na poniższy rachunek bankowy:

Domki Góralskie Jakub Mika 81195000012006004331860001
2. Brak wpłaty zadatku lub zaliczki w powyższym terminie powoduje anulację wstępnej rezerwacji.
3.Pozostałą kwotę rezerwacji (30%) wraz z kaucją za domek oraz opłatą miejscową regulują Państwo gotówką w momencie odbioru kluczy za domek.
4. Jeżeli rezerwacja była dokonana z góry dla większej ilości osób np. więcej niż  5 osób a finalnie przyjedzie mniej osób to całkowita kwota rezerwacji nie ulega zmianie i jej suma wynosie jak przy wstępnej rezerwacji.
5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek lub zaliczka nie podlega zwrotowi.
6. Powyższe ceny nie dotyczą pobytów jednodniowych.
7.W przypadku wynajmu wszystkich 2 domków – Domki pod Bieniatką mają prawo do ustalenia cen indywidualnych.
8. Domki pod Bieniatką mają prawo do zmian cen w cenniku.
9. Gość dokonując rezerwacji w Domkach pod Bieniatką oświadcza, że zapoznał się oraz, że akceptuje niniejszy Regulamin zamieszczony na stronie internetowej domkipodbieniatka.pl.
10 . Prosimy o przemyślane rezerwacje – zadatek lub zaliczka nie jest zwracany.

3. Pobyt w domku

1. Doba zaczyna się od godziny 15:00 w dzień przyjazdu a kończy się o godzinie 10:00 w dzień wyjazdu.
2. Jest możliwy przyjazd przed godziną 15:00, ale powinien być ustalony telefonicznie z z właścicielem
obiektu, w przeciwnym razie wcześniejsze zakwaterowanie nie będzie możliwe.
3. Zameldowanie i wymeldowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
4. Pobyt dodatkowych osób nie zgłoszonych podczas wstępnej rezerwacji jest możliwy po wcześniejszym poinformowaniu właściciela obiektu i kosztuje według cennika PLN za dobę za osobę (w domku maksymalnie może przebywać 9 osób).
5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
6. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
7. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
8. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
9. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do uszkodzeń w ciągu 1 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma  żadnych zastrzeżeń co do stanu całego budynku.
10. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
11. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw w Domku.
12. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego do wymeldowania wszystkich gości.
13. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym.

4. Pupile / zwierzęta

1. Opłata za pobyt psa: 35,00 PLN/dobę /
2. Za wszelkie szkody spowodowane przez psy odpowiedzialność ponosi jego właściciel.
3 .Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach na terenie Domki pod Bieniatką.
4. Psy nie mogą przebywać w domkach bez nadzoru swojego opiekuna i muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
Dzieci na terenie Domki pod Bieniatką
1.Na domki pod Bieniatką całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie oraz na terenie Domków pod Bieniatką odpowiadają rodzice oraz opiekunowie dzieci.

5. Przepisy BHP

1. Przestrzeganie przepisów BHP, dbanie o porządek, sprzątanie podczas wynajmu należy w całości do Wynajmującego.
2. Przestrzeganie przepisów BHP, dbanie o porządek, sprzątanie podczas wynajmu należy w całości do Wynajmując .
3. W domku jak i na balkonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

6. Parking

1. Domki pod Bieniatką oferuje bezpłatny, niestrzeżony parking.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
3. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności.
4.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

7. Bezpieczeństwo

1. Teren nieruchomości Domki Pod Bieniatką jest monitorowany kamerami, w celu zapewnienia wysokiego poczucia bezpieczeństwa gości oraz samej nieruchomości. Goście, wynajmujący domki na terenie naszej nieruchomości, akceptują niniejszy regulamin i wszystkie jego zapisy.

8. Warunki korzystania z strefa spa ,czyli sauna i jacuzzi.
 
1. Rezerwacja strefy Spa jest możliwe za dodatkową opłatą i jest ustalane indywidualnie dla każdego gościa / klienta
w zależności od  ilości osób oraz długości trwającego seansu .
2. Rezerwować można drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio na miejscu z właścicielem obiektu Domki pod Bieniatką i należy zgłosić chęć korzystania z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem .
3. Ze strefy Spa korzystać mogą wszystkie osoby ,które nie mają przeciwskazań zdrowotnych.
4. Ze strefy Spa mogą korzystać dzieci tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów.
5. Domki pod Bieniatką nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody zdrowotne  powstałe   na skutek
korzystania ze strefy Spa.
6. W razie zniszczeń w strefie Spa pełną odpowiedzialność
za koszty wyrządzone podczas użytkowania  biorą osoby które dokonały zniszczeń.
7. Domki pod Bieniatką zastrzegają sobie prawo do zmiany cennika.